Polityka prywatności - Forum Eksportu

Polityka prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych jest: East Analytics, spółka cywilna z siedzibą pod adresem Rynek Główny 17, 31-008 Kraków.

Wszelkie dane osobowe zbierane przez stronę Forum Eksportu są gromadzone na dwa sposoby:

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu korzystania z formularzy kontaktowych, wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie.
 2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych.

Ad. I: Informacje podawane przez użytkowników

 1. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
  – źródła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań), informacja telefoniczna, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
  – cele: realizacja wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (tj. czterech szkoleń, trzydniowej giełdy kooperacyjnej, konferencji Forum Małopolskiego Eksportera), realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:
  – osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
  – podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  – podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
 3. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszej Polityki prywatności.
 4. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: info@eastanalytics.com
 5. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwa, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.
 6. Polityka retencji danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku z:
  – realizacją wydarzeń (tj. czterech szkoleń, trzydniowej giełdy kooperacyjnej, Forum Małopolskiego Eksportera), do czasu ich zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
  – działalnością marketingową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie
  – działalnością informacyjną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 7. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:
  – prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  – prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane nie będą profilowane.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informację o cofnięciu zgody należy wysłać na adres info@eastanalytics.com
 10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – tj. uczestnictwa w wydarzeniach. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości uczestnictwa w wydarzeniach Forum Eksportu.

 

Ad. 2: Informacje uzyskiwane automatycznie

Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron i aplikacji internetowych, tj.:

 • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
 • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).

Mechanizm cookies:

 1. Podczas korzystania ze strony Forum Eksportu przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
 4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 5. Administrator danych przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  a) właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
  b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
  c) tworzenia statystyk oglądalności.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach i w aplikacjach internetowych.

W oparciu o pliki cookie, analizujemy gromadzone dane korzystając z serwisu Google Analytics. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google Analytics.

 1. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:
 • art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
 • art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219);
 • Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).